Detektyw Szczecin Biuro Detektywistyczne SECRET CONSULTING LASKOWSKI&PARTNERZY. tel +48 785484308
  Skierowanie sprawy do Sądu
 

Jeśli mimo wysiłków nie udało się przedsiębiorcy odzyskać długu za pomocą jednej ze wskazanych metod, nie pozostaje mu nic innego, niż skierować sprawę do sądu.

Przed złożeniem pozwu przedsiębiorca powinien wystosować do dłużnika wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia (o ile nie zrobił tego wcześniej), zebrać wszystkie dowody potwierdzające istnienie długu i przygotować pozew.

Pozew powinien być właściwie skonstruowany. Wraz z nim należy wnieść stosowne opłaty sądowe.

Pozew powinien zawierać:

- oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;

- imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

- oznaczenie rodzaju pisma (pozew);

- dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu;

- przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, w szczególności wnioski o:

- wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

- dokonanie oględzin;

- polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu lub przedmiotu oględzin;

- zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Do pozwu należy dołączyć oryginały wspomnianych dokumentów. Można też złożyć ich odpisy, jeśli ich zgodność z oryginałem poświadczy notariusz. Poświadczyć może również adwokat lub radca prawny - o ile został umocowany do prowadzenia sprawy. Weksle, czeki i wyciągi z ksiąg bankowych muszą być zawsze składane w oryginale.

Przedsiębiorca, zanim przygotuje pozew, powinien zastanowić się nad wyborem trybu postępowania. Może wybrać normalne postępowanie sądowe, postępowanie nakazowe, upominawcze oraz uproszczone.

Przedsiębiorca musi także pamiętać, że wyrok nakazujący zwrot pieniędzy to dopiero początek procesu odzyskiwania długu. Jeśli dłużnik nie chce dobrowolnie oddać należności, konieczne będzie jeszcze przeprowadzenie egzekucji przez komornika sądowego.

Komornik może zająć się sprawą, jeżeli wyrok opatrzony jest klauzulą wykonalności. Nadaje ją sąd, który wydał wyrok lub nakaz zapłaty.
 
  strone odwiedziło 88740 odwiedzający (200185 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=