Detektyw Szczecin Biuro Detektywistyczne SECRET CONSULTING LASKOWSKI&PARTNERZY. tel +48 785484308
  Rodzaje badań kryminalistycznych
 

Zakres specjalności i badań kryminalistycznych

 

Detektywi z naszego Biura współpracują z ekspertami kryminalistycznymi i zlecają wykonanie ekspertyz pozasądowych w n/w specjalnościach:

 

DOKUMENTY - GRAFOLOGIA

    * badania pisma ręcznego

    * badania pisma maszynowego

    * badania odcisków pieczątek

    * badania autentyczności dokumentów krajowych i zagranicznych

 

FIZYKOCHEMIA - NARKOTYKI

Badania chemiczne. Narkotyki.

    * badania narkotyków ( substancje psychotropowe i środki odurzające, w tym konopie, THC),

    * badania identyfikacyjne substancji,

    * badania alkoholi i leków,

    * badania substancji łatwopalnych i śladów popożarowych,

    * badania mikrośladów w tym: badanie włókien, badanie powłok malarskich, lakierów samochodowych, szkła itp.

    * badania urządzeń i materiałów wybuchowych,

    * badania porównawcze środków kryjących,

    * badania mineralogiczne (gleboznawstwo).

 

WYPADKI KOMUNIKACYJNE

    * rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych

    * badania w sprawach o odszkodowania komunikacyjne

    * badania medyczno-sądowe

 

BIOLOGIA - DNA

    * badania krwi, włosów, wydzielin i wydalin

    * badania DNA

 

BADANIA ANTROPOLOGICZNE

    * identyfikacja człowieka na podstawie czaszki i zdjęć (metodą superprojekcji)

    * identyfikacja szczątków ludzkich

    * identyfikacja osób z monitoringu

    * sporne ojcostwo na podstawie badań utrwalonych na fotografii

 

DAKTYLOSKOPIA I TRASEOLOGIA

    * identyfikacja śladów linii papilarnych

    * badania wieku śladów linii papilarnych

    * identyfikacja śladów ust, małżowiny usznej i zębów

    * badania śladów rękawiczek

    * badania śladów obuwia i środków transportu

    

FOTOGRAFIA I TECHNIKA AUDIOWIZUALNA

    * badania zapisów video

    * identyfikacja osób i przedmiotów na podstawie zdjęć fotograficznych i zapisów video itp.

    * ocena rodzaju, systemu i autentyczności zapisu (np. prób preparowania i fałszywych montaży scen i obrazów na różnych nośnikach),

    * ustalanie ilości kopii.

 

MECHANOSKOPIA

    * badania śladów narzędzi

    * badania zamków

    * badania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów, broni itp.

    * badania metaloznawcze

    * badania znaków probierczych

 

BROŃ I BALISTYKA

    * badania identyfikacyjne broni, łusek i pocisków

    * badania broni gazowej i obezwładniającej

    * badania śladów użycia broni palnej

 

FONOSKOPIA

    * badania autentyczności nagrań

    * identyfikacja osób na podstawie nagrań

    * odczytywanie nagrań

    * badania aparatury fonijnej

 

BADANIA WARIOGRAFICZNE - POLIGRAF

    * badania wariograficzne /poligraficzne/ umożliwiają, na podstawie kontroli nieświadomych reakcji organizmu, m.in. ograniczenie kręgu osób podejrzanych jak też ustalenie wartości dowodowej ujawnionych śladów. Umożliwiają także wyjaśnianie spraw fałszywych oskarżeń, pomówień i pomyłek podczas okazania osób.

    * badania wariograficzne wykonuje się również do celów pozaprocesowych.

 

BADANIA KOMPUTEROWE - INFORMATKA KRYMINALISTYCZNA

    * analiza i dokumentowanie zawartości nośników danych,

    * analiza zawartości komputerów oraz systemów informatycznych z możliwością wyszukiwania umieszczonych w nich konkretnych danych i informacji,

    * wyszukiwanie informacji w plikach usuniętych z dysku lub po jego całkowitym formatowaniu,

    * udostępnianie plików zabezpieczonych hasłem,

    * badania urządzeń wykonanych techniką cyfrową: analiza budowy, ich zastosowania i informacji w nich umieszczonych

    * analiza budowy programów oraz sprzętu komputerowego w sprawach o naruszenie praw autorskich,

    * ustalanie i właściwe dokumentowanie legalności użytkowania i posiadania programów komputerowych, gier, treści multimedialnych,

    * opinie w zakresie przestępstw związanych z Internetem,

    * badanie i dokumentowanie zawartych informacji w telefonach komórkowych orazkartach telefonicznych SIM

 

ELEKTROTECHNIKA

    * badania instalacji i urządzeń elektrycznych

    * badania instalacji alarmowych

    * badania żarówek samochodowych

 

EKSPERTYZY PRYWATNE - POZASĄDOWE

Współpracujemy z ekspertami wykonującymi ekspertyzy prywatne ( pozasądowe ) ze wszystkich wymienionych wyżej zakresów. Zleceniodawcami mogą być kancelarie adwokackie, prawne, instytucje, inne osoby prawne i fizyczne.

Nowe kierunki badań kryminalistycznych

badania kryminalistyczne, w zakresie cyfrowej obróbki obrazu i identyfikacji zapisu magnetowidowego, w tym: ocena rodzaju systemu i autentyczności zapisu, próby preparowania i fałszywych montaży scen i obrazów na różnych nośnikach; ustalenie ewentualnej ilości kopii, itp.

badaniom poddawane są zapisy analogowe jak i cyfrowe w wielu systemach. Sporządzana jest dokumentacja poglądowa w postaci wydruków wysokiej jakości z tzw. stop klatek.

badania autentyczności zapisów na komercyjnych nośnikach będących pod ochrona praw autorskich.

badania narkotyków prowadzone zgodnie z wymogami "Naukowej grupy ds. analizy narkotyków" oraz Europejskiej Sieci Instytutów Kryminalistycznych.

identyfikacja antropologiczna osób oraz przedmiotów utrwalonych przez systemy monitoringu na różnych nośnikach. wysoka jakość prowadzonych badań i krótkie terminy.


 
  strone odwiedziło 88742 odwiedzający (200207 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=