Detektyw Szczecin Biuro Detektywistyczne SECRET CONSULTING LASKOWSKI&PARTNERZY. tel +48 785484308
  Zakaz konkurencji pracownika
 

Biuro Detektywistyczne w ramach prowadzonych usług detektywistycznych ustala i zbiera dowody złamania zakazu konkurencji przez obecnych i byłych pracowników Twojej firmy.
 

 Czy prowadząc własną działalność gospodarczą otrzymujesz sygnały o działaniach naruszających interes Twojej firmy przez zatrudnionych pracowników?


Czy Twój pracownik podpisał umowę o zakazie konkurencji a mimo to wykonuje konkurencyjną działalność?


Czy po zwolnieniu się pracownika z Twojej firmy wykonuje on działalność konkurencyjną a Tobie ustały zamówienia i uciekają klienci?


Czy pracownik posiadł taką wiedzę o Twojej firmie, że wykonując podobną działalność szkodzi interesom Twojej firmy?


Czy płacisz pracownikowi za niewykonywanie działań konkurencyjnych a on mimo umowy je wykonuje?


Czy chcesz wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi za to, że prowadzi działalność konkurencyjną a nie masz dowodów?


Jeżeli tak to zaufaj naszemu doświadczeniu.

 

-Pomożemy Ci ustalić i zebrać dowody złamania zakazu konkurencji.
-Ustalimy gdzie i kiedy doszło do złamania zakazu.
-Ustalimy w jaki sposób obecny lub były pracownik dokonuje złamania zakazu konkurencji.
-Pomożemy Ci w udokumentowaniu faktów, które następnie zostaną wykorzystane w Sądzie w procesie odszkodowawczym.  
-Będziemy świadczyć w Sądzie na Twoją korzyść.


Skorzystaj z Naszej oferty a Twoje problemy znikną !!!

  

Czym się charakteryzuje zakaz konkurencji.

 

Ogólnie rzecz biorąc działalnością taką jest działalność związana z rywalizacją z danym podmiotem w zakresie zbliżonego przedmiotu zainteresowania danej firmy (np. działalność konkurencyjną prowadzą dwaj producenci armatury sanitarnej). W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że konkurencyjną działalnością jest aktywność przejawiana w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym i skierowana do tego samego kręgu odbiorców, pokrywająca się - chociażby częściowo - z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej pracodawcy. W rezultacie zakazana może być taka działalność, która narusza interes pracodawcy lub zagraża mu.

 

Przepisy kodeksu pracy statuują dwie postacie zakazu konkurencji; pierwsza z nich związana jest ściśle z zatrudnieniem pracownika i obejmuje go w czasie trwania stosunku pracy, druga natomiast funkcjonuje w oderwaniu od stosunku pracy, gdyż wiąże pracownika po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca może umówić się z pracownikiem, że w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Możliwość zobowiązania się pracownika do powstrzymywania się od działania w sposób konkurencyjny wobec pracodawcy regulują przede wszystkim przepisy ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94), w art. 1011 do art. 1014 .

 

Pracodawca  może zakazać pracownikowi działania konkurencyjnego nie tylko podczas trwania umowy, ale także po jej zakończeniu. Może też dochodzić odszkodowania za złamanie tego zakazu. Za zakaz konkurencji pracodawca może też płacić pracownikowi. Zgodnie z art. 101 (1) § 2 Kp pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody zgodnie z zasadami dotyczącymi odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy (art. 114 - art. 122 Kp). Odpowiedzialność pracownika za wyrządzoną szkodę mieści się w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i dotyczy tylko normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

 

Odmawiając zawarcia klauzuli o zakazie konkurencji pracownik musi liczyć się z tym, że odmowa taka może być podstawą uzasadniającą dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę ze względu na interes pracodawcy. Ponadto jeżeli pracownik nie podpisał klauzuli o zakazie konkurencji, pracodawca nie jest całkowicie pozbawiony ochrony swoich interesów. W szczególności podjęcie pracy na rzecz podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną, może być podstawą rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

 

Kiedy można pracować w drugiej firmie?

 

Pracodawca nie może zabronić pracownikowi wykonywania dodatkowych zajęć, jeżeli nie są wykonywaniem działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.

Detektyw Szczecin sprawy rozwodowe
 
  strone odwiedziło 88742 odwiedzający (200206 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=