Detektyw Szczecin Biuro Detektywistyczne SECRET CONSULTING LASKOWSKI&PARTNERZY. tel +48 785484308
  Prawo
 
Wyszukiwarki przepisów prawnych:
Przepisy prawne detektyw:
  Dz.U. 2005 nr 41 poz. 394 Follow up Icon high priority. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa
  Dz.U. 2005 nr 30 poz. 261 Follow up Icon high priority. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa
  Dz.U. 2004 nr 196 poz. 2020 Follow up Icon high priority. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa
  Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1879 Follow up Icon high priority. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa
  Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1265 Follow up Icon high priority. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych
  Dz.U. 2004 nr 76 poz. 726 Follow up Icon high priority. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa
  Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2283 Follow up Icon high priority. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa
  Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1563 Follow up Icon high priority. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
  Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2021 Follow up Icon high priority. Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
  Dz.U. 2002 nr 189 poz. 1587 Follow up Icon high priority. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa.
  Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1559 Follow up Icon high priority. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.
  Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1558 Follow up Icon high priority. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów.
  Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1557 Follow up Icon high priority. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa.
  Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1556 Follow up Icon high priority. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa.
  Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1302 Follow up Icon high priority. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.
  Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1160 Follow up Icon high priority. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
  Dz.U. 2002 nr 68 poz. 629 Follow up Icon high priority. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
  Dz.U. 2002 nr 12 poz. 110 Follow up Icon high priority. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.
 
  strone odwiedziło 88740 odwiedzający (200184 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=